กรม สบส.ร่วมจัดสัมมนาเพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ให้กับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ?เครื่องมือแพทย์ดูแลอย่างไร...จึงจะปลอดภัยแก่ผู้ป่วย?เพื่อเป็นการทบทวนบทบาทหน้าที่การกำกับดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านซ่อมบำรุง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบ และเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ของประเทศไทย ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมสบส. กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการในการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในหัวข้อ ?ระบบการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ในประเทศ? และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รายละเอียด >> ประกาศเมื่อ 5 ก.ค. 2561 [เวลา 13:33:46 น.]

โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
บริษัทดีเอสเมทจำกัด ขอขอบพระคุณทีมบริหารโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ที่สนใจและให้โอกาสกับทางบริษัทฯได้นำเสนอโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
รายละเอียด >> ประกาศเมื่อ 11 พ.ย. 2559 [เวลา 19:04:43 น.]

   
 
 
Medical Devices Training...
ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอีกอย่างที่เรามอบให้อย่างเต็มที่คือการอบรม การบำรุงรักษาเครื่องมือทางหารแพทย์ การตรวจสอบค่าความเบี่ยงเบนของเครื่องมือ และการอ่านค่าใบCert.
รายละเอียด >> ประกาศเมื่อ 19 ต.ค. 2561 [เวลา 16:40:15 น.]

AED Calibration
AED หรือ Automatic External Defibrillator เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีความจำเป็นต้อง calibrate อย่างน้อยปีละครั้ง และตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ตามมาตรฐาน
รายละเอียด >> ประกาศเมื่อ 18 ม.ค. 2558 [เวลา 21:35:18 น.]

   
 
โรงพยาบาลสกลนคร (ENG)  
โรงพยาบาลหัวหิน  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  
โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ2  
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.พุทธชินราช  
โรงพยาบาลปทุมธานี  
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
โรงพยาบาลพุทธชินราช  
โรงพยาบาลหัวหิน(ENG)  
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย(งานพัสดุ)  
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
โรงพยาบาลเขาสมิง  
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
โรงพยาบาลหัวตะพาน(ฝ่ายพัสดุ)  
โรงพยาบาลสกลนคร  
โรงพยาบาลเมืองนารายณ์  
โรงพยาบาลเมืองนารายณ์(IT)  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ( IT )  
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (IT)  
โรงพยาบาลตากสิน  
โรงพยาบาลนครพนม  
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ( พัสดุ&ซ่อมบำรุง )  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ( IT )  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์  
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
โรงพยาบาลหัวตะพาน  
โรงพยาบาลแกลง  
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
โรงพยาบาลบัวใหญ่  
โรงพยาบาลขุขันธ์  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  
โรงพยาบาลนครินทร์  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี  
โรงพยาบาลลาดยาว  
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี  
โรงพยาบาลนางรอง  
DSMET Services Center  
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  
โรงพยาบาลปากช่องนานา  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
โรงพยาบาลท่าศาลา  
โปรแกรมทดสอบ  
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ  
โรงพยาบาลกระบี่   
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล   
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
 
 

Copyright@2017 Dsmet Group ,Co.,Ltd.