เหตุเกิดจากAED ไม่พร้อมใช้งาน
ประกายไฟทำให้เกิดการburn... จะมีใครรู้บ้างมั๊ยครับว่า เครื่อง. AED ที่มีอยู่ในรถฉุกเฉิน หรือแผนกฉุกเฉิน พร้อมใช้งานบ้างมั๊ย บ่อยครั้งที่ดีเอส ได้มีโอกาสเข้าไปดำเนินการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องAED พบว่า เครื่องalarm ไม่พร้อมใช้เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่ถูกชาร์จ และบ่อยครั้งที่พบว่า Electrode pad ...
รายละเอียด >> ประกาศเมื่อ 24 ก.พ. 2558 [เวลา 21:55:52 น.]

2015 Top 10 Health Hazards
มาแล้วครับกับ 10 อันดับที่สุดของอันตรายทางเทคโนโลยีกับสุขภาพ 2015
รายละเอียด >> ประกาศเมื่อ 1 เม.ย. 2557 [เวลา 13:41:10 น.]

   
 
 
AED Calibration
AED หรือ Automatic External Defibrillator เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีความจำเป็นต้อง calibrate อย่างน้อยปีละครั้ง และตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ตามมาตรฐาน
รายละเอียด >> ประกาศเมื่อ 18 ม.ค. 2558 [เวลา 21:35:18 น.]

X-Ray Calibrate.
DSMET สอบเทียบงานทางด้านรังสีเป็นอีกหนึ่งงานทาง DSMET ดำเนินงานอยู่ เพื่อตรวจสอบปริมาณรังสีที่ออกมาจากเครื่องว่ามีปริมาณตามที่ตั้งค่าไว้หรือไม่
รายละเอียด >> ประกาศเมื่อ 17 ม.ค. 2557 [เวลา 10:26:06 น.]

   
 
โรงพยาบาลอุดรธานี  
ทดสอบโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
บริษัท บัวบาน จำกัด  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ( แผนกซ่อมบำรุง )  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ( แผนกไอที )  
โรงพยาบาลบัวใหญ่  
โรงพยาบาลขุขันธ์  
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
ทดสอบโรงพยาบาลดำเนินสะดวก  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  
โรงพยาบาลนครินทร์  
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี  
โรงพยาบาลพุทธชินราช   
โรงพยาบาลลาดยาว  
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี  
โรงพยาบาลนางรอง  
DSMET Services Center  
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  
โรงพยาบาลปากช่องนานา  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
โรงพยาบาลท่าศาลา  
โรงพยาบาลนนทเวช  
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ  
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ  
โรงพยาบาลกระบี่   
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล   
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งระบบการทำงาน และสถานที่ทำงาน
 
 
Copyright@2011 Dsmet Group ,Co.,Ltd.
Supported by Mahasarakham Business Shcool (MBS)